Arnaud François: Time and Health


Arno Fransoa je docent na Univerzitetu Toulouse II – Le Mirail. Objavio je knjige: Bergson (Ellipses, 2008), Bergson, Schopenhauer, Nietzsche. Volonté et réalité (PUF, 2008) i L’évolution...

Veselin Mitrović: Uvod u „poboljšanje ljudi“


Veselin Mitrović radi kao istraživač saradnik na Institutu za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu. Uključen je u istraživački projekat o reproduktivnim pravima žene i...