Dušan Bošković: O izrazu pregazilo vreme


O predavanju: U prvom redu treba naglasiti da je u pitanju jedna velika metafora koja može označavati različite stvari: s jedne strane, postoje profesije koje je pregazilo vreme (na primer,...

Nenad Miščević: filozofski razgovori


U želji da obeležimo veoma uspešnu filozofsku karijeru prijatelja i kolege Nenada Miščevića, a povodom navršavanja šezdesete godine života, Institut za filozofiju i društvenu teoriju u...

(New) Perspectives in Bioethics


Advances in biomedical science and development of scientific technology have given rise to a new domain in philosophy: bioethics. This fledgling new branch of ethics is interdisciplinary. Bioethics...

Markus Gabriel: Sense and Existence


Prof. dr Markus Gabriel je upravnik odeljenja za epistemologiju, modernu i savremenu filozofiju na Univerzitetu u Bonu. U svojim istraživanjima najviše se bavi odnosom između diskurzivne i...