Jelena Petrović: Feminizam i levica


Levičarski feminizam je politički odgovorna situacija u kojoj jesmo, o njegovim kontinuitetima i diskontinuitetima u (post)jugoslovenskom prostoru može se diskutovati, kao i tome da li postoji...

Svetlana Tomić: Jedna moguća naučna revolucija


Jedna moguća naučna revolucija: nova paradigma proze srpskog realizma (književnost druge polovine 19. veka) – idealizacija patrijarhata od strane naučne norme ili Zašto nam je (između...

Ana Haber: Lepa duša i mentalitet mase


Ovo predavanje želi da pokaže da postajanje individuom, tj. prevazilaženje mentaliteta mase kod pojedinaca i naroda, za Hegela i Frojda znači istu stvar, a to je usvajanje stava apsolutne...