Martin Tamke Istočna Guta i hrišćani


U fokusu predavanja prof. Tamkea su hrišćanske zajednice koje žive u istočnoj Guti, u Siriji i njihovo stradanje tokom pobunjeničke okupacije ovog područja, kao i Vladine opsade tokom 2016....

Jugoslavija: Prvih sto godina


Povodom stote godišnjice od nastanka jugoslovenske države, Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, uz podršku Fondacije Hajnrih Bel i dnevnog lista Danas, organizuje...

Aleksandra Bulatović Otpornost i nasilje


Cilj izlaganja je problematizovanje relacije nasilja i otpornosti. Otpornost je fundamentalna čovekova funkcija koja omogućava pozitivan ishod njegovog funkcionisanja uprkos teškoćama, te se...