Zagorka Golubović Horizonti angažmana


Na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju će se 20.05. 2019. godine u 12h u sali na IV spratu održati komemorativni naučni skup posvećen radu, delu i društvenom angažmanu profesorke...

Thomas Szanto – Predavanje i seminar


Predavanje: 27.5. od 17h Seminar: 28.5. od 12h   Predavanje: Politika resantimana: od vrednosnih iluzija do lažne solidarnosti Resantiman je kompleksni afektivni mehanizam koji...

Tamara Plećaš Stoičko shvatanje prijateljstva


Rašireno i uobičajeno shvatanje pojma i prakse prijateljstva (φιλία-e, odnosno, amicitia-e) u klasičnoj Atini, a kasnije i Rimu, gde je prijateljstvo obuhvatalo širok spektar odnosa između...

Kirilo Govorun Zlo i sloboda


Kakva je priroda zla? Da li je to ontološka ili moralna kategorija? Predavač se bavi pitanjem zla iz perspektive kategorije slobode. Njegov argument prati liniju hrišćanskog neoplatonizma, koji...