Seminar o knjizi Damira Smiljanića
Atmosfere smrti


Atmosfera smrti treći je u nizu autorovih priloga zasnivanju sinestetičke filozofije. Ovaj projekat započeo je objavljivanjem uvoda u patičku teoriju saznanja Sinestetika 2011. godine, a nastavio...

Mrđan M. Mlađan Ekonomika finansijskih kriza


Tokom ovog susreta razgovaraćemo o razlozima za nastanak finansijskih kriza, njihovom toku i razrešenju, sa posebnim osvrtom na globalnu finansijsкu krizu sa početka 21. veka. Učesnici se mole...

Džejms Traford Migracija kao politički pokret


Za mnoge svoje zagovornike i kritičare, neoliberalizam je prvenstveno internacionalizam, u čijem fokusu je umanjivanje uticaja države, ukidanje socijalne pomoći i uništavanje radničkih...