Seminar Emocije i društvena teorija


Emocije su, neosporno, jedna od najelementarnijih činioca naše društvene stvarnosti. One uređuju načine kako se odnosimo jedni prema drugima ili prema situaciji u kojoj se nalazimo i neizostavno...

Emocije i kritika: Osećaji u savremenom društvu


Emocije su, neosporno, jedna od najelementarnijih činioca naše društvene stvarnosti. One uređuju načine kako se odnosimo jedni prema drugima ili prema situaciji u kojoj se nalazimo i neizostavno...

Lea Ipi O potčinjenim dominatorima


Predavanje ispituje slučaj dominacije nad onima koji dominiraju kao način da razumemo strukturnu dominaciju. Sugerišem da je strukturna dominacija, dominacija kojom su zahvaćeni oni koji...