Mind the Gap – Family Socialisation and Gender


Pozivamo vas da prisustvujete konferenciji „Mind the Gap – Family Socialisation and Gender“ koja će se održati 18-20. aprila 2013. u u sali Instituta za filozofiju i društvenu teoriju,...

Ontologija i politika institucija


Početkom 20. veka teoretičari prava, takozvani “institucionalisti” (kao što su na primer Mauris Hauriu, Santi Romano i Karl Šmit) su ukazali na institucionalnu dimenziju pravnih fenomena i...

Korupcija i društveni razvoj


„Skloni smo ili pesimizmu ili optimizmu, a najmanje smo spremni da budemo uporni. A korupciju najuspešnije možemo savladati upornošću—kao građani i kao predstavnici vlasti“. Verica...

Poverenje i transparentnost


Šezdeset godina posle osnivanja Evropske zajednice, koja je nakon Drugog svetskog rata između ostaloga trebalo da osigura trajni mir u Evropi, čini se da je Evropa, ili u najmanju ruku Evropska...

Pacifism: Still the Issue?


Dvanaesta IELCS konferencija (International Law and Ethics Conference Series) biće posvećena pacifizmu, temi koja je nekad bila znatno popularnija nego danas. U vremenu u kojem se iznova promišlja...

Rosenzweig for beginners


Franc Rozencvajg (Franz Rosenzweig) je bio nemačko-jevrejski filozof i osnivač Slobodne Jevrejske Škole u Frankfurtu. Doktorsku disertaciju je odbranio kod Fridriha Majnekea na temu Hegelove...

Postav – Tehnika, nauka i socijalni svet


  Postav – Tehnika, nauka i socijalni svet. Nove perspektive Hajdegerove kasne filozofije Biće tehnike i nauke je u osnovi interesovalo Hajdegera već dvadesetih godina prošlog veka, ali...

Od terora do ekstremnog nasilja


Na konferenciji će se razmatrati, iz pozicija različitih filozofskih tradicija, problem nasilja kao paradoksalno konstitutivni pojam moderne političke filozofije koji je uvek već pretpostavljen...

(New) Perspectives in Bioethics


Advances in biomedical science and development of scientific technology have given rise to a new domain in philosophy: bioethics. This fledgling new branch of ethics is interdisciplinary. Bioethics...