Petar Bojanić: O urgentnoj akciji


Namera mi je da opišem radnju koja je hitna, često veoma kratka i ponekad nužno agresivna, i radnju (ili nekoliko radnji) za koju nikada ne ostaje puno vremena da se izvrši. U okviru seminara...

Vladimir Safatle: Another kratos for the demos


We know a social diagnosis which refers to a deficit of popular sovereignty in our representative democracies. This diagnosis insists on a kind of "democracy without demos" as the major risk for our...

Predrag Krstić: O nasilju kritike


Predrag Krstić je naučni saradnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Pored jedanaest teorijskih knjiga –Primati, pojedinci i pohlepnici: (d)evolucija u tri...