Ivana Zagorac Empatija


Prof. dr Ivana Zagorac sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu održaće predavanje o empatiji kao moralnoj emociji, dovodeći u vezu empatiju i etiku sentimentalizma, uz ukazivanje na...

Florian Bieber Da li postoji novi nacionalizam?


Nacionalizam oblikuje moderan svet poslednja dva veka, u isto vreme menjajući se i prilagođavajući se. Porast nacionalizma u svetu poslednjih godina, u kombinaciji sa liberalizmom, populizmom i...