Godišnji ciklus predavanja 2017/18.


Godišnji ciklus predavanja Instituta za filozofiju i društvenu teoriju realizuje se u saradnji sa CELAP-om i Centrom za napredne studije Svučilišta u Rijeci, s namerom da se s teoretičarima i...

Kritika nasilja sada


Veliko nam je zadovoljstvo da obavestimo da će se četvrta konferencija u ciklusu susreta Međunarodnog konzorcijuma programa kritičke teorije (ICCTP) održati u Rijeci od 16. do 19. juna 2018....