Konferencija: SVEDOČANSTVO. POEZIJA. JEZIK.


Centar za kulturnu dekontaminaciju, Beograd i Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd srdačno vas pozivaju na konferenciju Svedočenje. Poezija. Jezik. Od 14. do 17. decembra 2017....

Manuela Bojadžijev


MANUELA BOJADŽIJEV: "Is (neo-)racism a form of violence of the past?" Conjunctures of racism theory In my talk I will address the question of violence conceptually by focussing on racism as a form...

GÁBOR BOROS: Seminar i predavanje


Seminar "European Philosophies of Love" Sreda, 29. novembar, sala na četvrtom spratu Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, sa početkom u 14 časova. Učesnici: Aleksandar...