Kulture odbacivanja u Evropi (2019-2021)


Nosilac projekta: Leuphana Universität u Lineburgu Partneri na projektu: Odeljenje za političke nauka Univerziteta u Beču; Centar za napredne studije jugoistočne Evrope Univerziteta u Rijeci;...

Evropsko društveno istraživanje (ESS)


Institut za filozofiju i društvenu teoriju postao je član nacionalnog istraživačkog konzorcijuma koji je zadužen za koordinaciju i sprovođenje Evropskog društvenog istraživanja u...

Žene – akterke promena u obrazovanju i nauci


Vodeći partner: Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije, Kabinet potpredsednice Vlade Partner: Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u...

Mapiranje političkog pejzaža u Srbiji (2017)


Nosilac projekta: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd Trajanje projekta: jun 2017 – novembar 2017 Koordinator projekta: Gazela Pudar Draško Danas smo svedoci dubokih...