Borstner Bojan

Bojan Borstner je slovenački filozof, predstavnik analitičke filozofije. Radi kao profesor na Odeljenju za filozofiju Fakulteta umetnosti na Univerzitetu u Mariboru. Prevashodno se zanima za sledeće filozofske teme: ontologija/metafizika, filozofija nauke, primenjena etika, filozofija za decu, filozofija religije. U svojoj bibliografiji ima više od stotinu objavljenih tekstova u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima. Među najvažnije publikacije spadaju: “Probemi realizma: mogućnost realizma u nauci” (Maribor : Katedra, 1995), “Univerzalije i zakoni prirode” (Acta analytica, 1989) i “Aristotelov ontološki kvadrat i univerzalije” (Filozofska istraživanja, Zagreb 1999). Odbranio je doktorat pod nazivom “Mogućnosti realizma u filozofiji nauke”.


How to come to a wise society?
How to Act Together, Belgrade 19-21 Nov 2015

Empirical Evidence and Philosophy, Belgrade 22-23 May 2012
Posted in Некатегоризовано
error: Content is protected !!