Athanasiou Athena

Atena Atanasiu predaje Socijalnu antropologiju na Panteon univerzitetu za društvene i političke nauke u Grčkoj. Između ostalog autorka je knjiga: Life at the Limit: Essays on Gender, Body and Biopolitics (Atina, 2007); Crisis as a State of Exception: Critiques and Resistances (Atina, 2012); takođe je koautorka, zajedno sa Judit Batler, knjige Dispossession: The Performative in the Political (Polity Press, 2013). Priredila je sledeće zbornike: Feminist Theory and Cultural Critique (Atina, 2006); Rewriting Difference: Luce Irigaray and ‘the Greeks’ (sa Elena Tzelepis, SUNY Press, 2010). Njena najnovija knjiga, Agonistic Mourning: Counter-Memory and Feminist Political Subjectivity in Post-Yugoslavia biće uskoro objavljena za Edinburgh University Press. Saradnica je Centra za istraživanje društvenih razlika, pri Univerzitetu Kolumbija.


How to act together: From collective engagement to protest
19-21 November 2015
Posted in Некатегоризовано
error: Content is protected !!