8. mart 2017.
SEMINARI I RADIONICE

Armin Grunwald

Institut za procenu tehnologije i analizu sistema (ITAS), Karlsrue

PREDAVANJE I SEMINAR

Četvrtak, 9. mart 2017. 14:00 – 18:00
Studentski Kulturni Centar, Niš

Seminar:

DODELJIVANJE DRUŠTVENOG ZNAČENJA NOVOJ TEHNOLOGIJI: IZAZOV ZA RASPRAVE O ODGOVORNOSTI?

Društvene i etičke rasprave o novim i tek nastajućim naukama i tehnologijama ne fokusirajuse na ove tehnologije kao takve. Proboj koji je čisto naučni ili veliki uspeh u laboratorijskom istraživanju nema per se nikakvo društveno značenje. Rasprave o RRI (Responsible Research and Inovation) izaziva samo društveno-tehnička kombinacija naučnih i tehničkih napredaka i projekcija, s jedne strane, i njihovih mogućih društvenih posledica i uticaja, s druge. Samo tada se pojavljuju pitanja kao što su: šta je to što čeka nas ili buduće generacije, šta mogu biti etički, politički ili društveni ulozi, i šta razvoj o kome je reč može da znači, u različitom pogledu, za ljudsku budućnost i budućnost društva. Upravo ova pitanja o društveno-tehničkom značenju nove tehnologije sačinjavaju glavni predmet, često kontraverznih, etičkih rasprava. Prema tome, čini se očiglednim da moramo neposredno da se bavimo problemom kako su ova značenja stvorena i pripisana, šta je njihov sadržaj, kako se ona prenose i rasprostiru, i kakve posledice to pripisivanje značenja ima u etičkim raspravama i izvan njih, na primer, za formiranje javnog mnjenja ili donošenje političkih odluka.

U diskusiji će učestvovati Olga Nikolić i Željko Radinković (IFDT)

Armin Grunvald  Studij fizike, diplomirao 1983. godine. Promocija 1987. godine na Univerzitetu Keln radom iz oblasti teorije fizike čvrstih tela. Studij matematike i filozofije zaključen 1991. godine prvim državnim ispitom. 1998. godine habilitacija i venia legendi iz oblasti filozofije na Univerzitetu Marburg. Od oktobra 1999. godine direktor ITAS u Karlsrueu, profesor filozofije. Od 2002. godine upravnik Biroa za procenu posledica tehnike pri nemačkom parlamentu. Od 2007. godine profesor na katedri za filozofiju tehnike i etiku tehnike na Univerzitetu Karlsrue. Težišta istraživanja: teorija procene posledica tehnike, etika tehnike, koncepti održivosti, nanotehnologija i društvo.


Sreda, 8. mart 2017. u 17:00

ANTICIPACIJA IZMEĐU PREDIKCIJE I SPEKULACIJE: HERMENEUTIČKI NAČIN ORIJENTACIJE

Anticipacija mogućih budućih posledica naučnog i tehnološkog napretka služi obezbeđivanju orijentacije. Prema konsekvencijalističkoj paradigmi posledice delovanja i odluka trebalo bi da se razmatraju i uvide s obzirom na njihovu poželjnost. Međutim, značajna raznovrsnost stavova o budućnosti i njihova različitost, koja često postaje očigledna u pogledu na perspektive više vizionarskih budućnosti, ugrožavaju mogućnost ispostavljanja željene orijentacije i odgovarajućeg saveta za društvo i kreiranje politike. Što su predviđene budućnosti više različite i spekulativne, to se više smanjuju šanse za uspeh u pružanju pouzdane orijentacije. Nasuprot prethodnoj pozadini, predstaviće se i razmatrati tri različita načina orijentacije koje nam nude studije i refleksije o budućnosti: prognostički način orijentacije, način orijentacije baziran na scenariju i hermeneutički način orijentacije. Hermeneutički način orijentacije će biti objašnjen detaljnije. Njegov cilj je da razotkrije tehno-vizionarske budućnosti kao ilustracije budućnosti koje čovek stvara („man-made“), i kao ekspresije značenja koje se pridaje novoj tehnologiji.
Posted in Некатегоризовано