SLUČAJ KONSTANTINOVIĆ: TEORIJSKA MISAO I DRUŠTVENI ANGAŽMAN

Decenijama se u ovdašnjem – više javnom nego stručnom – diskursu vodi studiozna ili usputna, ali uvek vehementna polemika oko karaktera, uticaja i dometa misli Radomira Konstantinovića. Njegovi filozofski, književni i književnoteorijski radovi, njegov antiratni društveni angažman i...

Hajrudin Hromadžić: Kojim jezikom ‘govori’ tzv. tranzicija?

Predavanje će biti bazirano na predstavljanju rukopisa u nastajanju koji je zamišljen i koncipiran kao nepretenciozni abecedarij tranzicije, svojevrsni pojmovnik s više desetina odabranih, reprezentativnih termina i koncepata koji obilježavaju i simboliziraju „našu tranziciju", tranziciju...

Razgovor o knjizi „Antropologija građanstva“ Jelene Vasiljević

Šta je građanstvo? Koji su mu teorijski i istorijski izvori i kako se ono oblikovalo u različitim nacionalnim kontekstima? U kakvom su odnosu kultura i građanstvo, i kako je kultura postajala predmet građanskih prava? U kojim kontekstima naši državljanski statusi i građanska prava počinju...

Razgovor o prosvećenosti i prosvećivanju

Od kada su pre gotovo dva i po veka nemački prosvetitelji tematizovali pitanje prosvećenosti, ono nesmanjenom žestinom, u gotovo pravilnim razmacima, nastavlja da zaokuplja akademsku, ali i širu javnost. Šta je uopšte prosvećenost? Da li je to jedinstvena diskurzivna formacija ili radije...

Mrđan Mlađan: Primer za značaj nadahnuća u ekonomiji

Predavanje je osmišljeno kao izlaganje nekoliko primera koji istovremeno mogu da posluže za razumevanje značaja nadahnuća u ekonomiji kao i odnosa ekonomije sa drugim društvenim naukama. Polazište za predavanje predstavljaju nekoliko dosadašnjih istraživanja predavača kao i neke ideje za...

Đurđa Trajković i Aleksandar Pavlović:
Gde je angažovana književnost?

Pitanje u naslovi ovog predavanja je dvojako i odnosi se, s jedne strane, na to gde se i kako književnost angažuje i, sa druge, koliko je danas aktuelan pojam angažovane književnosti kao jednog od istorijski ključnih pojmova i, čak, klasifikacionog kriterijuma podele čitave literature na...

Novi izdanja zbornik „Rat : asimetrični ratovi i teorija pravednog rata“

Rat : asimetrični ratovi i teorija pravednog rata Svojom tragičnom i često apsurdnom stranom rat zaista predstavlja težak teorijski izazov. Njegova suština, privremena suspenzija zakonâ koji omogućavaju predvidljivost neophodnu za normalnost života, kao i nepodnošljiva neizvesnost s...