Andrea Kern

Andrea Kern je profesorka istorije filozofije na univerzitetu u Lajpcigu. Doktorsku tezu odbranila je na FU u Berlinu. Trenutna oblast istraživanja joj je antropološka razlika iz empirijske i pojmovne perspektive. Objavila je dve monografije: „Lepo zadovoljstvo. Estetsko iskustvo nakon Kanta“ (Schöne Lust. Eine Theorie der ästhetischen Erfahrung nach Kant) i „Izvori znanja. O pojmu umnih spoznajnih veština“ (Quellen des Wissens. Zum Begriff vernünftiger Erkenntnisfähigkeiten).

 

Workshop on “Empirical Evidence and Philosophy”
22-23. maj 2012.

Posted in Некатегоризовано