Fatić Aleksandar

Aleksandar Fatić je naučni savetnik u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Aleksandar je takođe direktor Studijske grupe za etiku Centra za bezbednosne studije u Beogradu. Bavi se primenjenom etikom, uključujući etiku za javnu službu, etiku bezbednosnih službi, etiku u psihoterapiji, kao i filozofsko savetovanje kao formu savremene primenjene filozofije. Naučni je saradnik i savetnik Američke asocijacije filozofskih praktičara. Osnovne studije filozofije završio je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, poslediplomske studije evropskih studija na Srednjoevropskom univerzitetu u Pragu, a doktorirao je filozofiju na Australijskom nacionalnom univerzitetu u Kanberi. Predavao je na više univerziteta na različitim kontinentima, uključujući stalno mesto višeg predavača (Senior Lecturer) na Univerzitetu Južne Australije u Adelejdu, Institut za interdisciplinarne studije Karlovog univerziteta u Pragu, Anglo-Američki koledž u Pragu i druge. Držao je gostujuća predavanja na St. Antonys koledžu Univerziteta u Oksfordu, Školi za slavističke i studije jugoistočne Evrope King’s koledža u Londonu, London School of Economics, Srednjoevropskom univerzitetu u Budimpešti, Univerzitetu u Helsinkiju, Univerzitetu u Beogradu, a predavao je i na zajedničkom Master programu Univerziteta u Beogradu i Univerziteta La Sapienza u Rimu. Takođe je bio predavač i član Upravnog odbora Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Srbije, kao i direktor Diplomatske akademije Crne Gore i direktor Instituta za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu, kao i predsednik Naučnog veća tog instituta u više navrata, član njegovog Upravnog odbora ii glavni i odgovorni urednik časopisa The Review of International Affairs. Objavio je veliki broj knjiga i članaka u Srbiji i inostranstvu, a njegove primarne oblasti sadašnjeg rada uključuju primenu filozofske metodologije na razvijanje profesionalne etike, uključujući i etiku za savetodavne i terapeutske profesije.


13th International Conference on Philosophical Practice (ICPP)
Philosophical Practice as a Profession and as a new Paradigm in Philosophy
15–18 August 2014, Belgrade, Serbia

13th International Conference on Philosophical Practice (ICPP)
Philosophical Practice as a Profession and as a new Paradigm in Philosophy
15–18 August 2014, Belgrade, Serbia

Playlist
Posted in Некатегоризовано
error: Content is protected !!