јануар
1
2017.

Deana Jovanović, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu

Sreda, 24. maj u 12.00 časova
sala na I spratu IFDT

Ambivalencija i ‘rad nade’: anticipiranje budućnosti u industrijskom gradu Bor u Istočnoj Srbiji

U predavanju ću se fokusirati na načine na koje su ljudi u industrijskom gradu Bor u Istočnoj Srbiji anticipirali budućnosti, i na načine na koje su se investirali u svakodnevne prakse kojima su održavali svoje nade i pokušavali da ih realizuju (prakse koje označavam kao „rad nade“). Pokazaću načine na koje se ambivalencija, koja se sastojala od istovremene sprege nade sa različitim drugim, nekad medjusobno sukobljenim dispozicijama poput rizika, očaja, poraženosti, frustriranosti itd, ogledala u načinima na koje su budućnosti bile zamišljavane, i u odnosu na koje su moji sagovornici živeli i delovali. Analiza je zasnovana na materijalu koji sam sakupila tokom 14 meseci (2012/2013) etnografskog istraživanja u Boru, i koji oslikava iskustva ljudi koji su imali različite susrete sa tadašnjim pokušajima da se revitalizuje i transformiše svakodnevni život u kontekstu „uspona“ grada i kompanije Rudarsko topioničarski basen Bor.

мај
12
2017.

Promocija zbornika „Angažman. Uvod u studije angažovanosti“

Angažman. Uvod u studije angažovanosti
prir. Adriana Zaharijević i Jelena Vasiljević
(Institut za filozofiju i društvenu teoriju/Akademska knjiga

utorak, 16. maj u 19 časova

Galerija Artget (Kulturni centar Beograd, Trg republike 5)

Zbornik obuhvata radove istraživačica i istraživača Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, okupljnih oko Grupe za studije angažovanosti.

Na promociji će, uz priređivačice, govoriti:
prof. Đokica Jovanović (Filozofski fakultet, Beograd), prof. Đorđe Pavićević (Fakultet političkih nauka, Beograd) i Robert Kozma (Grupa 484).

јануар
1
2017.

Seminar o knjizi „o pravu. Izabrani eseji“ Dragana M. Mitrovića

ponedeljak 15. maj u 10 časova
Sala na I spratu Instituta

Pozivamo Vas da prisustvujete seminaru koji je posvećen knjizi

O pravu. Izabrani eseji (On the Law. Selected Essays)
dr Dragan M. Mitrović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Seminar će se održati u ponedeljak 15. maja u sali na I spratu Instituta za filozofiju i društvenu teoriju (Kraljice Natalije 45), sa početkom u 10 časova.

Knjiga „O pravu. Izabrani eseji“, predstavlja zbirku tekstova profesora Dragana Mitrovića nastalih u vremenu od 2009. do 2017. godine. Ona obuhvata najnovija istraživanja iz autorovog bogatog akademskog opusa. Između ostalog, teme obrađene u knjizi tiču se filozofije prava, veze prava i morala, društvenih vrednosti prava, pravne države i vladavine prava, crkvenog prava, kao i mnogih drugih.

Učesnici seminara:
red. prof. dr Dejan Popović (Pravni fakultet, Beograd), red. prof. dr Saša Bovan (Pravni fakultet, Beograd), vanr. prof. dr Aleksandar Gajić (Institut za evropske studije), vanr. prof. dr Miša Đurković (Institut za evropske studije), vanr. prof. dr Dragutin Avramović (Pravni fakultet, Novi Sad), vanr. prof. dr Gordana Gasmi (Institut za uporedno pravo, Beograd), doc. dr Miloš Zdravković (Pravni fakultet, Beograd), doc. dr Dalibor Đukić (Pravni fakultet, Beograd), asistent mr Ilija Jovanov (Pravni fakultet, Novi Sad), dr Petar Bojanić (Institut za filozofiju i društvenu teoriju), dr Aleksandar Fatić (Institut za filozofiju i društvenu teoriju), dr Željko Radinković (Institut za filozofiju i društvenu teoriju), dr Marjan Ivković (Institut za filozofiju i društvenu teoriju), dr Srđan Prodanović (Institut za filozofiju i društvenu teoriju), dr Irena Fiket (Institut za filozofiju i društvenu teoriju), dr Igor Cvejić (Institut za filozofiju i društvenu teoriju) i autor.

јануар
1
2017.

Nebojša Grubor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Sreda 10. maj u 12 časova
Sala na I spratu Instituta

Predstavljanje knjige Kant i zasnivanje moderne estetike. O osećaju prosuđivanja svrhovite forme lepog predmeta autora Nebojše Grubora (Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu).

Knjiga Kant i zasnivanje moderne estetike. O osećaju prosuđivanja svrhovite forme lepog predmeta predstavlja iscrpnu studiju Kantove estetike, koja zahvata problemsko-estetička pitanja istovremeno ih postavljajući u istorijskom kontekstu. Ponavljajući razjašnjenja Kantove često zamršene igre sa dva pola estetske problematike, pitanjem estetskog iskustva i estetskog predmeta autor pokazuje kako je Kantu pošlo za rukom da ove probleme učini sjedinjenim i da na taj način, u duhu moderne misli, ponudi na pitanje ko smo to mi ljudi i na koji način reagujemo na svet i naš položaj u njemu.

Učesnici: Una Popović i Milos Miladinov (Filozofski fakultet, Novi Sad), Miloš Ćipranić i Igor Cvejić (Institut za filozofiju i društvenu teoriju), Saša Radovanović (Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac), Ivan Milenković (Treći program Radio Beograd), Marko Novaković i autor.

мај
3
2017.

Natalija Jovanović, Ciklus „Filozofija emocija“

Sreda 3. maj u 12 časova
Sala na I spratu Instituta

Natalija Jovanović, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Nagoni i žudnje u prozi i filmu Živojina Pavlovića

U izlaganju će biti reči o dve sile koje pokreću junake na delanje u izabranim delima proznog i filmskog stvaralaštva Živojina Pavlovića. Pokazaćemo kako su Pavlovićevi junaci pretežno bića nagona i impulsivnih reakcija, motivisana bazičnim potrebama (prevashodno seksualnim htenjem čijem zadovoljenju teže). Biće istaknuta uloga sramote koja se javlja kod nekih junaka pri osvešćivanju intenziteta nagona čije postojanje nisu uspeli da potisnu. Sa druge strane, ukazaćemo na ideje kojima se osporava značaj sramote i stida u regulisanju ljudskog ponašanja.

мај
1
2017.

Ruth Wodak

Rut Vodak (Ruth Wodak) je profesorka emerita studija diskursa na Univerzitetu u Lankasteru (Velika Britanija), a takođe radi i pri Univerzitetu u Beču. Više decenija razvija „diskurs-istorijsku“ kritičku analizu diskursa, koja se temelji na kombinaciji etnografskog i istorijskog pristupa, teoriji argumentacije i lingvistici. Istraživački fokus Rut Vodak leži u oblasti studija diskursa, rodnih studija, političkog diskursa, predrasuda i diskriminacije, kao i na razvoju etnografskih metoda u lingvističkim istraživanjima.

мај
1
2017.

Kenneth Westphal

Kenneth R. Westphal is Professor of Philosophy, Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul), and Professorial Fellow, School of Philosophy, University of East Anglia. He is one of four editors-in-chief of SATS – Northern European Journal of Philosophy (de Gruyter). He earned his doctorate in philosophy from the University of Wisconsin-Madison (1986). His primary research interest is the character and scope of rational justification in non-formal, substantive domains: in epistemology and history & philosophy of science, and in moral philosophy, including ethics, justice, philosophy of education & history and philosophy of law. His research integrates systematic analysis within contemporary and historical philosophy, and integrates analytic and hermeneutical approaches and methods.

мај
1
2017.

Michael Walzer

Michael Walzer je professor emeritus na Institutu za napredne studije (IAS, Princeton, New Jersey). Svoju doktorsku disertaciju odbranio je na Harvardu. Tokom bogate karijere predavao je na Princeton univerzitetu i na Harvardu. Koeditor je časopisa o politici i kulturi Dissent. Izdao je 27 knjiga uglavnom na temu političke etike, uključujući tu teme kao što su prava ratovanja, nacionalizam, radikalizam, tolerancija, socijalna kritika, ekonomska pravda, itd… Neke od najpoznatijih su: „Revolucija svetih: studija o izvoru radikalnih politika“ (The Revolution of the Saints: A Study in the Origins of Radical Politics), „Pravedni i nepravedni ratovi“ (Just und Unjust Wars), „Sfere pravednosti“ (Spheres of Justice).

мај
1
2017.

Wolfgang Streeck

Volfgang Štrek (Wolfgang Streeck), rođen 1946, je direktor emeritus Instituta Maks Plank za izučavanje društava u Kelnu. Bio je profesor sociologije na Univerzitetu u Kelnu, kao i profesor sociologije i industrijskih odnosa na Univerzitetu Viskonsin, Medison. Prethodno je predavao na univerzitetima u Frankfurtu, Njujorku, Minsteru, Firenci, Berlinu i mnogim drugim. Volfgang Štrek je počasni član Društva za socijalnu ekonomiju (Society for the Advancement of Socio-Economics) i član Berlinsko-brandenburške Akademije nauka i Academia Europaea. Profesor Štrek je i Dopisni član (Corresponding Fellow) Britanske akademije od 2016. Među mnogim publikacijama profesora Štreka, izdvajamo neke od skorašnjih: Buying Time: The Delayed Crisis of Democratic Capitalism (2014), Politics in the Age of Austerity (2013), Re-Forming Capitalism: Institutional Change in the German Political Economy (2009).

мај
1
2017.

Athena Athanasiou

април
26
2017.

Legat Vladimira Vukićevića

Sreda, 26. april u 12.00 časova, sala na I spratu IFDT

Institut za filozofiju i društvenu teoriju dobio je vredan poklon u vidu lične biblioteke filozofa Vladimira Vukićevića (1947–2012). Ugovorom je napravljen legat koji će značajno upotpuniti postojeći fond biblioteke Instituta. Legat broji ukupno 952 bibliografske jedinice, prevashodno na srpskom i nemačkom jeziku.

април
21
2017.

Zašto Marš za nauku?

Marš za nauku, koji se na Dan planete Zemlje održava širom sveta, predstavlja zajednički pokušaj naučnika i naučnica da na globalnom nivou odbrane ključnu ulogu koju nauka ima za društvo – zdravlje, sigurnost, ekonomiju i politiku, da afirmišu kritičko mišljenje, te politiku koja se zasniva na činjenicama i argumentima.

Zašto je nauka važna? (pdf)

Zato što je posvećena opštem dobru.

Nauka nam omogućava da razumemo svet oko nas, bila to priroda, kosmos ili društvo. Naučno i teorijsko mišljenje je ljudima od davnina otvaralo nove vidike i nove horizonte, dajući im snagu da se nose sa različitim izazovima koje donosi život na našoj planeti. Delovanje bez slobodnog mišljenja ostaje slepo i zatvoreno. Zbog toga je nauka, čak i kada se njeni učinci ne vide neposredno u našoj svakodnevici, važna za sve nas. Zbog toga je važno da polje nauke ostane slobodno i nezavisno, raznoliko i inkluzivno.

Zato što pomaže da razumemo svet u kojem živimo i da ga učinimo boljim.