„Sada i danas, ugodno uzdržavanje, neutralnost, jeste stav koji se ne može opravdati, makar se pokrivao mnogim nedoumicama i razmišljanjima, makar pokušao da se ovako i onako opravda vajno duhovitim mislima. Svaka neutralnost i pasivnost bile bi u časovima poput ovih propuštanje da se zahvati ono što je neophodno, bile bi samo znak slabosti i pomanjkanja moralne hrabrosti, štaviše, što je još gore, bile bi neverstvo prema najvišim vrednostima i dobrima ljudske zajednice i prema njoj samoj, bile bi naprosto izdaja.“

„Jetzt und heute ist eine bequeme Züruckhaltung, ist eine Neutralität eine unentschuldbare Einstellung, mag sie sich mit noch so vielen Bedenken und Überlegungen pflastern, mag sie sich durch ein noch so geistreichelndes Gedanken hin-und-her zu rechtfertigen suchen. Jede Neutralität und Passivität wäre in solchen Stunden wie den jetzigen ein Verpassen im Zugriff des Notwendigen, sie wäre nur ein Zeichen der Schwäche und des Mangels an moralischem Mute, ja, was noch schlimmer ist, sie wäre eine Treulosigkeit gegenüber den höchsten Werten und Gütern der menschlichen Gemeinschaft und gegenüber dieser selbst, sie wäre schlechthin ein Verrat.“

Arthur Liebert

Das Wesen der Freiheit und ihre Bedeutung für das geistige Schaffen
(1944)
Suština slobode i njen značaj za duhovno stvaralaštvo (1944)

Citat je naveden prema: Zdravko Kučinar, Artur Libert / Arthur Liebert: Život i dela / Leben und Werke / Life and Works. Beograd: Dosije, 2015.

Arhur Liebert je bio dugogodišnji predsednik Kantovog društva (1910-1933) i urednik Kant-Studien (1917-1933). U Beogradu je 1935. osnovao međunarodno filozofsko društvo Philosophia i pokrenuo istoimeni časopis.

Huserl je u prvom broju časopisa objavio prvi deo svoje studije o Krizi evropskih nauka. Saradnici časopisa su bili Buber, Löwith, Plessner, Cassirer, Patočka, Medicus, Landgrebe itd.

Liebert je društvo i časopis Philosophia gradio na ideji stroge neutralnosti. Tek kada je došlo do sloma međunarodne zajednice i pretnje uništenjem demokratije u 2. Svetskom ratu, Liebert ističe potrebu angažmana i pokušava drugačije da profiliše status filozofije u „opasnom vremenu“ zahtevajući da se u radovim onih svetskih filozofa koji su ostali otvoreni prema idejama humanizma i inernacionalizacije znanja pređe sa „školskih“ na „svetske“ teme.