This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 
februar
10
2017.
TRIBINA IFDT-A

Debata „Nasleđe jugoslovenskog antifašizma i njegova revizija“

ANTIFASIZAM poster

Debata „Nasleđe jugoslovenskog antifašizma i njegova revizija“ predstavlja treći po redu događaj u okviru tematskog ciklusa „Ka novom (anti)fašizmu“. Debata će se održati u četvrtak, 9. februara u 18 časova u prostorijama Studentskog kulturnog centra „Fabrika“ (Bulevar Despota Stefana 5) u Novom Sadu, u organizaciji Regionalnog naučnog centra Instituta za filozofiju i društvenu teoriju.

U okviru debate, biće pokrivena različita pitanja povodom shvatanja nasleđa i revizije jugoslovenskog antifašizma: geneza i metodologija revizionizma u istoriografiji, istorijskoj publicistici i medijima, istorijski revizionizam na primeru četnika te revizionistički narativi kao vid sukoba sa prošlošću u Hrvatskoj i Srbiji.

Učesnici:

Hrvoje Klasić (Filozofski fakultet. Univerzitet u Zagrebu)
Milan Radanović (istoričar, Beograd)
Milivoj Bešlin (Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu)

Moderator: Aleksandar Matković

(Napomena: Izlaganje Olge Manojlović-Pintar koje je trebalo da se održi u okviru debate, otkazano je.)

Debata je deo tematskog ciklusa „Ka novom (anti)fašizmu“ koji propituje različita nasleđa teorijskog suočavanja sa fašizmom: problematiku dijagnoze fašizma, različite dimenzije antifašizma, nasleđe jugoslovenskog antifašizma, pitanja istorijskog revizionizma, odnos fašizma i kapitalizma te njegove političko-teorijske pretpostavke. Ciklus se održava u prostorijama Studentskog kulturnog centra u Novom Sadu u trajanju od 7 meseci, tokom kojih će se jednom mesečno održavati po jedno predavanje, debata odnosno seminar. Sav sadržaj je otvoren za širu javnost, a publika je pozvana da aktivno učestvuje u diskusijama.

februar
8
2017.
TRIBINA IFDT-A

Jezik i manjine u Vojvodini danas

jezik-i-manjine-u-vojvodini-danas

Regionalni naučni centar Instituta za filozofiju i društvenu teoriju organizuje tribinu „Jezik i manjine u Vojvodini danas“ , koja će se održati u sredu, 8. februara u 19 časova u Čitaonici Gradske biblioteke (Dunavska 1) u Novom Sadu.

Jezik kao pasoš: Diskursi multikulturalizma među mladima mađarske nacionalnosti u Vojvodini, Krisztina Rácz

Jezična tržišta i društvene hegemonije: održavanje mreže aktivista za hrvatski jezik u Srbiji,  dr Andrew Hodges

Tribina se bavi suvremenim akademskim istraživanjem o dvije manjine – mađarske i hrvatske – u Vojvodini, kombinirajući uvide i perspektive iz etnologije, sociologije i sociolingvistike. Nakon izlaganja, bit će vremena za širu diskusiju o položaju, politici i izazovima s kojima se navedene i druge manjine suočavaju, kako i od drugih grupa u društvu, tako i od drugih aktivista u njihovim ‘zajednicama’.

decembar
9
2016.
ČASOPIS

Filozofija i društvo, Volume 27, Broj 4 (2016)

FID 4-2016-Korica 200x300

DEMOCRACY AND ETHICAL VALUES

JEAN-LUC MARION AND THE PHENOMENOLOGY OF GIVENNESS
STUDIES AND ARTICLES
POLEMICS
REVIEWS
decembar
12
2016.
WORKSHOP

Gostovanje grupe za studije angažovanosti na:
Radionici na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu

Gostovanje grupe za studije angažovanosti na:

 Radionici na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu

Korak napred: Zajedničkim angažmanom do naučne izuzetnosti i društvenih promjena u regionu

i

Otvorenim razgovorima: „Kakvo društvo želimo? O izazovima zajedničkog zamišljanja alternative“

Sarajevo

12. decembar 2016.

Grupa za studije angažovanosti organizuje gostovanje na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, gde će na radionici sa kolegama iz Bosne i Hercegovine diskutovati o ulozi teorije i kritičkog mišljenja u podsticanju društvenog angažmana, kao i načinima da se ova uloga unapredi. U okviru gostovanja grupe u Sarajevu biće održani i Otvoreni razgovori na temu „Kakvo društvo želimo?“ čiji će poseban naglasak biti na pitanju uloge javne debate u artikulisanju alternativa.

Učesnici radionice: Sead Turčalo, Nerzuk Ćurak, Asim Mujkić, Dino Abazović (FPN), Vedran Džihić, Sanja Milutinović Bojanić (CAS), Petar Bojanić, Adriana Zaharijević, Mark Losoncz, Gazela Pudar Draško (IFDT), Erhard Busek, Felix Henkel, Filip Radunović i Nicollo Milanese

decembar
9
2016.
WORKSHOP

Gostovanje grupe za studije angažovanosti na:
Radionici na WZB (Naučni centar za istraživanje društva, Berlin)

Gostovanje grupe za studije angažovanosti na:

Radionici na WZB (Naučni centar za istraživanje društva, Berlin)

Može li društveni angažman da predstavlja izazov za neoliberalnu demokratiju?

Berlin
9. decembar 2016.

Grupe za studije angažovanosti organizuje seminar u saradnji sa Naučnim centrom za istraživanje društva u Berlinu, sa namerom da se uvede ideja o studijama društvenog angažmana, tražeći nove ideje i potencijalne partnere za napredovanje ove prospektivne oblasti studija. Glavni cilj sastanka nije samo da se uspostavi prijateljska akademska saradnja, već i da se omogući kritička upotreba specifične forme društvenog angažmana koji predstavlja izazov za demokratiju u savremenom svetu.

decembar
6
2016.
NOVE KNJIGE

Zbornik radova Thinking Beyond Capitalism

Objavljen je zbornik radova s konferencije „Thinking Beyond Capitalism“, održane od 24. do 26. juna 2015. u Beogradu. Zbornik su priredili Aleksandar Matković, Mark Losoncz i Igor Krtolica.

Autori priloga bave se pitanjima odnosa između kapitalizma i načina njegovog promišljanja kroz četiri tematske celine: od samokritike marksizma i kritike postmodernizma, do epistemološke i geopolitičke analize savremenog kapitalizma

__Kapitalizam NaslovnaSadržaj (.pdf)

novembar
15-16
2016.
TRIBINA IFDT-A

Rut Vodak, predavanje i seminar

oktobar
20
2016.
NOVE KNJIGE

Aleksandar Fatić, Virtue as Identity

Aleksandar Fatić

Virtue as Identity
Emotions and the Moral Personality

virtue-as-identity

Sadržaj

oktobar
21
2016.
TRIBINA IFDT-A

Wolfgang Streeck, Predavanje i seminar

Wolfgang-Streeck

Volfgang Štrek (Wolfgang Streeck), rođen 1946, je direktor emeritus Instituta Maks Plank za izučavanje društava u Kelnu. Bio je profesor sociologije na Univerzitetu u Kelnu, kao i profesor sociologije i industrijskih odnosa na Univerzitetu Viskonsin, Medison. Prethodno je predavao na univerzitetima u Frankfurtu, Njujorku, Minsteru, Firenci, Berlinu i mnogim drugim. Volfgang Štrek je počasni član Društva za socijalnu ekonomiju (Society for the Advancement of Socio-Economics) i član Berlinsko-brandenburške Akademije nauka i Academia Europaea. Profesor Štrek je i Dopisni član (Corresponding Fellow) Britanske akademije od 2016. Među mnogim publikacijama profesora Štreka, izdvajamo neke od skorašnjih: Buying Time: The Delayed Crisis of Democratic Capitalism (2014), Politics in the Age of Austerity (2013), Re-Forming Capitalism: Institutional Change in the German Political Economy (2009).

oktobar
8
2016.
NOVE KNJIGE

Petar Bojanić, O INSTITUCIONALNOM DELOVANJU

Petar Bojanić
O INSTITUCIONALNOM DELOVANJU
Kako je moguće ispravno raditi, pisati, hodati, disati, živeti zajedno?

o_institucionalnom_delovanju_korice_200

Sadržaj

septembar
26-28
2016.
KONFERENCIJA

Politics of Enmity: Can Nation Ever be Emancipatory?

5th International Conference
of the Group for Social Engagement Studies
Institute for Philosophy and Social Theory, University in Belgrade

POLITICS OF ENMITY: CAN NATION EVER BE EMANCIPATORY?

http://enmitypolitics.instifdt.bg.ac.rs/

Belgrade, 26-28 September 2016

jun
29
2016.
VESTI

Predstavljanje Regionalnog naučnog centra u Novom Sadu

Sreda, 29. jun, u 17.00
Galerija Matice srpske
Trg Galerije 1, Novi Sad